BHP w Firmie

» wyszukiwanie zaawansowane
Zarejestruj sięAby skorzystać
z pełnej wersji serwisu
Numer 94 - 1 czerwiec 2011

SUBSTANCJE CHEMICZNE I ICH MIESZANINY - NOWE PRZEPISY

8 kwietnia 2011 r. weszła w życie ustawa z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. nr 63, poz. 322; dalej: nowa ustawa o substancjach chemicznych). Nowa ustawa wprowadza niezbędne zmiany w dotychczasowych przepisach ustawy z 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1222 ze zm.) oraz zmiany wynikające z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1272/2008”, tj. wskazanie organów współpracujących, krajowego centrum informacyjnego, organów nadzoru nad przestrzeganiem przepisów tego rozporządzenia oraz określenie kar za jego nieprzestrzeganie.

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem,
zapraszamy do zalogowania

Nie jesteś jeszcze czytelnikiem serwisu
"BHP w Firmie" ?

Tylko dzięki serwisowi.:

  • Zaczniesz patrzeć na bhp oczami pracownika i pracodawcy
  • Będziesz miał dostęp do pełnego kompendium wiedzy bhp
 • W serwisie:

  Aktualny numer Aktualny numer Archiwum numerów Archiwum numerów Tematyka Tematyka O poradniku O poradniku Regulamin Regulamin Reklama Reklama Aktualny numer Archiwum numerów Tematyka O poradniku Regulamin Reklama
 • Wip:

  Strona grupy BHP Strona grupy BHP www.wiedzaipraktyka.pl www.wiedzaipraktyka.pl www.wip.pl www.wip.pl www.efaktura.wip.pl www.efaktura.wip.pl Strona grupy BHP www.wiedzaipraktyka.pl www.wip.pl www.efaktura.wip.pl
 • Publikacje:

  Praktyczne szkolenia bhp Praktyczne szkolenia bhp Aktualności BHP Aktualności BHP Pierwsza pomoc Pierwsza pomoc Film wypadki przy pracy Film wypadki przy pracy Praktyczne szkolenia bhp Aktualności BHP Pierwsza pomoc Film wypadki przy pracy
 • Portale:

  Portal BHP Portal BHP Portal Kadrowy Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal Oświatowy Portal ZP Portal ZP Portal FK Portal FK Portal ZUS Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal Spółka z o.o. Portal RB Portal RB Portal BHP Portal Kadrowy Portal Oświatowy Portal ZP Portal FK Portal ZUS Portal Spółka z o.o. Portal RB
Copyright © BHP w Firmie

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.